Rehabilitering og restaurering

Rehabilitering og restaurering

Restaurering

Har du eit gamalt hus du ønsker å bevara i original stil? Har huset fått manglande vedlikehald dei siste åra? Restaurering inneber vedlikehald, konservering og om naudsynt oppussing av gamle hus som du vil behalde i original stil. Ved restaurering bytter vi ut øydelagde deler med nye kopiar i friskt materiale.

At restaurering foregår på rett måte er svært viktig. Uerstattelege verdiar går ofte tapt dersom ein ikkje veit kva ein har med å gjere eller korleis ein skal behandla bygningen.

Rehabilitering

Byggmester Gjerland AS utfører oppussing/rehabilitering. Rehabilitering inneber ofte skifte av gamle vindauge, dører, gulv og kledning. Ved å foreta ei enkel befaring, kan vi hjelpe deg med å slå fast kva for delar som eventuelt må skiftast ut.

Byggmester Gjerland AS utfører blant anna:

  • Pussing, fjerning og legging av gulv
  • Utskiftning av vindauge
  • Utskiftning av dører
  • Utskiftning av utvendig kledning
  • Taktekking/utskiftning av tak